برای تو که می آیی

در آینده های دور

یا نزدیک

روزی

شعری می نویسم

برای کسی

و می نویسم برای تو

برای تو

چقدر فرق می کند

تو

او نباشد

/ 3 نظر / 19 بازدید

خوشحالم از اینکه امید به اویی که در آینده نزدیک تو میشود داری امید هایت همیشه روشن وآبی سیب آبی

سحر

همیشه امیدی هست...