.... زبان سخن بود.

سخت است. خیلی بد است. دردناک است که درد بکشی و ندانی برای چه؟ و کاش به جای عشق چیز دیگری را زبان سخن بود. کاش درد را زبان سخن بود. تا علتش را می فهمیدم و درمان می شدم. 

/ 3 نظر / 8 بازدید
ماه دیس

دردهای آشنا ، دردهای بومی غریب ،دردهای خانگی ، دردهای کهنه ی لجوج ...

سحر

بگذار کسی نداند که چگونه من به جای نوازش شدن، بوسیده شدن، گزیده شدم...

سحر

دردهایی ست که قابل علاج نیست و مشغول شدن به درمانش جهل است..