موجودات بزرگ

گاو موجود بزرگی است

با پستان های بزرگ

بی سینه بند

که علف را خوب می فهمد

و هر روز

سر بر یک آخور نمی کند

شاید هم

چون که گاو است

سینه بند نمی بند

/ 5 نظر / 17 بازدید

نخیرم ، چون س... بزرگ است نمی تواند ببندد. بی ادب چیکار به گاو مردم داری[ابرو]

سمیه

نخیر چون سینه بند یه کاسه ای نیست نمیبنده بیچاره وگرنه کدوم گاوی حاضره سینه هاش اینقدر آویزون باشه

ستاره سهیل

[متفکر]

مصی

پس گاو هم میفهمد اما بعضی مثلا آدم ها قد گاو هم..........

مصی

پس گاو هم میفهمد اما بعضی مثلا آدم ها قد گاو هم..........