بوسه بارانم کن

با من
حرفی بزن
کلمات
بوسه می شوند
از دهان تو

/ 3 نظر / 16 بازدید
ستاره سهیل

کییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[متفکر]

سمیه

love it!!!! love it!!!! love it معلومه چقدر ذوق زده شدم از این پست یا بازم بگم؟؟؟ کسی هست که دلم میخواد اصلا به جای بوسه فحش بده اما از دهانش کلمه بیرون بیاد. میشه من یه دزدی ادبی بکنم از این شعرت استفاده کنم؟

سحر

خوش به حال مخاطب این شعر... رسمن حسودیمون شد[نیشخند]