می فهمی؟

بعضی وقتها نباید فهمید ، نباید دنبالش بگردی. فقط صبر کن 
بی خیال
سوت بزن ، اگه دیدی داری می فهمی چه خبره از یه طرف دیگه برو. سوت بزن و برو. نذار به حقیقت برسی 
اگه رسیدی بعد اذیتت می کنه. حقیقت همیشه اذیت می کنه اما بعضی وقتها خیلی اذیت می کنه. باید زرنگ باشی بفهمی حقیقت کی اذیت می کنه و کی خیلی اذیت می کنه. آن موقع نباید بفهمی .
می فهمی؟؟ نباید بفهمی؟
/ 2 نظر / 17 بازدید
سحر

واییییییییییییییی بی نظیر نوشتی...معرکه و...

مرضی

خیلی وقتها فهمیدن تلخه