روباه و زاغ

لسینگ افسانه های لافونتن را تصحیح و به توصیه روسو تکه پنیر آقای کلاغ را با پاره گوشت زهرآلودی تعویض کرده بود که در نتیجه روباه فرومایه از خوردن آن جان سپرد:

کاش شما چاپلوسان پلید هرگز به زهر چیزی به دست نیاورید

/ 4 نظر / 10 بازدید
ماه دیس

واقعاً! هرگز "جز" به زهر بهتره ..

colonel

[گل] زیبا می نویسی ! خیلی زیبا