کسانی هم هستند که تنها سهمشان تنهایی است.

/ 4 نظر / 12 بازدید
ناشناس

تنهایی را خود انسانها برای خود انتخاب می کنند و می توان تنها نبود

سحر

تنها با خود... تنها با دیگران... یگانه در عشق.. یگانه در سرود....

ماهي هميشه تشنه ام اي زلال تابناك! يك نفس اگر مرا به حال خود رها كني ماهي تو جان سپرده روي خاك!