سجده بر صدا

بعضی وقت ها دوست داری از چیزی حرف بزنی ، از حس های خوشایند. و می خواهم از چیزی که این روزها آرامم می کند بنویسم

از صدای Joe Cocker و بسیار آهنگ I I who have nothing که آرامم می کند. آرامم می کند. آرام

/ 0 نظر / 20 بازدید