شعرهایی در پیاده رو با کفش های پرفکت استپس

ما غزل خواندیم و غزل راه می رود

ما غزل گفتیم و غزل خواب می رود

حرفهای گنگ خوابیده را نمی شود شنید

هر چه ما خوانیدم و گفتیم را نمی شود شنید

/ 1 نظر / 19 بازدید

تو رباع گفتی غزل راه میرود یک غزل خوان تا غزل خوابش برد [خواب]