عودت

مثل چک برگشتی

مثل تف سربالا

اصلا مثل یه اسب عصاری که چرخ می زنه دور یه میدونگاهی و شب فکر می کنی خیلی راه رفته

برگشت خوردم. برگشتم سرخط. دوباره حرکت از نو

خوب چاره ای نیست هی می چرخیم بالاخره یه روز خودش تموم می شه

فعلا که برگشتم.

فعلا که مجبورم

فعلا

/ 1 نظر / 7 بازدید
samira

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@