وارو می شدیم

بزرگ شدیم

بزرگتر

کاش

وارونه می شد این چرخ

/ 1 نظر / 18 بازدید

کوچیک که بودیم دنیامون بزرگ بود و دعا دعا میکردیم زود بزرگ بشیم تادستمون به هرچی که نمیرسید برسه ، الان که بزرگ شدیم دنیامون کوچیک شده و از رسیدن دستمون به هر چیزی زود دل سرد وخسته میشیم کاش هنوز کوچیک بودیم تا با یه شکلات تا اوج خوشحالی پر می کشیدیم