اضطراب

جهان بی اضطراب؛ جهان مرده هاست. اولینش اضطراب از پیوستن به جهان مرده ها

/ 2 نظر / 7 بازدید
رضا م

یعنی الان تو جهان مرده ها هستیم ؟ [چشمک]...دیگه واقعا به جایی رسیدیم که چیزی مارو به اظطراب نمی ندازه ..

رضا م

داشتم ارشیو رو می خوندم .. البته یه سری هم به پروفایل زدم ! فضولیه دیگه ..دهه شصتی هم که هستی !! در واقع هستیم !! من یه داستان نوشتم .. دلم می خواست شما بخونی و ایرادشو بگی ..اولین نوشتمه ...االبته اگه زحمتی نیست ؟ http://vibreh.persianblog.ir/pages/1/ اینجاست و رمزش هم elima