من هم که اینجا نیستم

جائی که منم

خدا هم نیست

تو این اوج که منم

جز تنهایی نیست

یه حرف ساده بگم که باور کنید

چه دروغ هایی که نوشتیم و شعر شد

اینهمه دروغ خواندید و گفتید قشنگ شد

پل بین ما یک دروغ بود

دروغ های قشنگی که شعر بود

یک دروغ ساده بگم که باور کنید

این ما جمع من و تو نیست

جمع من او است و او که حاضر نیست

من و او از هم جدا و تنهائیم

اینجا هم که شمائید جزشما کسی نیست

جمع های دروغ چه زیاد شد

/ 1 نظر / 20 بازدید

میخواستم یه چیز بنویسم نمیدونستم چجوری بنویسم[سوال]