کدام چهارباغ

چهارباغ خیلی وقت است ک مرده ؛ نبضش نمی زند. حیات ندارد.
از وقتی ک مدرسه اش شد امام صادق و خواستند فقه یادش بدهند.
از وقتی ک هنرش شد بازار و در بازار هنرش طلا و سکه خرید و فروش می کنند.
از وقتی زیرش تونل زدند و چهارستونش لرزید.
از سرما یخ زد؛ بیچاره چهارباغ ! کدام باغ؟ دیگر باغچه هم نیست.

/ 1 نظر / 10 بازدید
داریوش تنها

هر وقت از تو چهار باغ رد می شم بیشتر یاد بازار مکاره می افتم تا باغ ....