فرار کن

حالا حال نق ندارم . رمق نمونده که کشیدند هرچی کشیدنی بود و بعد شمردند که چن تاس و مال ما از همون اول دوتا بود. که زیادمون بود. حالا حال هیچیو ندارم که هیچی نداریم واسه کشیدن و بردند هر چی بود واسه بردن بود. حالا حال ...

/ 0 نظر / 19 بازدید