گمشده ام در دورترین خاطرات ذهن زمین

خواب مرا برد

و بازم نگرداند

حالا گم شده ام

در خواب کسی که رفته و نیامده

کسی که شاید

گمشده در خواب کسی

/ 3 نظر / 19 بازدید
شقایف م.ه

خیلی زیبا بود! واقعا عالی بود! گمشده در خواب کسی ...

تا اونجا که حالا گم شده ام رو دوست دارم ولی ازخواب کسی که رفته و نیامده یکم گیرا نیست !!میشه یه تفسیر کوچلو هم روش بزنی؟

سحر

کاش می شد پیدا شد ...بی توهم