کوه را کسی نمی بیند! کسی کوه را، کلیت کوه را نمی بیند. نهایت تک درختی در دامنه کوه توجه کسی را جلب کند. یا بزکوهی در میان صخره های تیز ، قله کوه یا بیرون آمدن خورشید از پس کوه را. اما کسی کوه را نمی بیند. شاید بزرگ است که نیست. در دید قرار نمی گیرد که می گیرد. اما کمتر کسی می گوید چه کوهی.

خوب بگذریم.

/ 5 نظر / 15 بازدید
ستاره سهیل

من میگم![خنثی]

شقایف م.ه

شاید بزرگ است که نیست؟! به نظر من باید اینطور نوشته بشه : "شاید بزرگ نیست، که هست!" ... اما جدا از این، خیلی جالب توجه بود... لایک!

در روانشناسی فروید (کوه،درخت، صخره هاي تيز ، قله ، بيرون آمدن خورشيد ،و... هرچيز برجسته ) نماد مردانگي است ، كه البته اكثا در تعبير خواب هاي فرويدي بكار ميروند خوب بگذريم.

سحر

چقدر زیبا در همه چیز رسوخ می کنی...

مرضی

ولی من یک عدد عراقی دیدم که گفت: وای چه کوهی!