فردا در راه است.

1.

فردا

غریبه ای است

کسی که ندیده ایم

شاید

دوستی باشد

شاید نه

2.

نمی شناسمت همچون فردا

غریبه ی که نیامده

و دلم به انتظار نیامده ها

و کسی می گفت

فردا نمی آید ، امروز است همیشه

راست می گوید آیا؟

نمی آیی آیا؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
سمیه

فردا همیشه در راه است..فردا در راه مانده ایست از صدقه بی نسیب