او

همیشه ایاک نعبد بوده است و در خطاب زبان "تو" است اما در ذهن غائب است. "او"ئی که حضورش نامحسوس و در آسمان است

/ 2 نظر / 5 بازدید
سحر

خدا از هیچ کدام ما دور نیست....ما در او به سر می بریم ... در او حرکت و هستی داریم...