از این نبودن ها

خوابش نمی برد ماه

قدم می زند با من

تا صبح

قدم می زنیم

در سکوت تنهایی

تنها

خوابش نمی برد ماه

/ 4 نظر / 17 بازدید
سحر

چه حسی داد بهم این شعررررررررررر

درد تنهایی بیشتره یا دندان درد ؟

مارال

. زندگی کردن در این دنیای بدون مرز، دشوار است . این را بدان ، خشتی نیست که خود پایبندش کنی.

مصی

ماه ک تنها نیست!