من و دوشنبه

زندگی ما ، خاطره ای نقل نشده است.همه ما در حال بازگویی روایت خودمان از آن خاطراتی هستیم ک دایره وار دور می خورد تا یکی یکی نوبت مان بشود و بگذرد و بگذریم. تا کی تمام شود. تا کی تمام شویم

 

دوشنبه های لعنتی؛دوشنبه های سرد؛ دوشنبه های مغموم

/ 2 نظر / 8 بازدید
آرام

بعد جريان پشتش چيهكه دوشنبه لعنتي شده اونوقت؟ ((:

sa

قرار نیست همیشه دور خودمان بپیچیم ... خاطرات جدید ... آدم های جدید ... و هر خاطره ای که بازگو شود داستان خود را دارد با خاطره ای جدید پیوند میخورد ... پس نردبان است نه دایره ...