حوصله ام نیست

حوصله ام نیست

حوصله ام نیست و تمام جهان را پی شعری ، حرف تازه ای ، چیزی زیر و رو کردم تا خاموشم کند.

من از کنار خیابان می ترسم؛ مادرم می ایستاد کنار خیابان و سایه هایی ک می آمدند و می خواستند ما را با خود ببرند و مادر را می برند و مرا . سایه هایی ک هنوز هستند و مادر نیست. من از کنار خیابان ها ایستادن می ترسم . من از سایه های کنار خیابان می ترسم

عجیب حوصله ام نیست.

/ 3 نظر / 6 بازدید
آیلین

مادرمن بوی سجاده میدهد و مُهر و عطر خدا...اما خودمن ...این خود منم که از سایه های کنار خیابان میترسم..من از خیابان و ادمهایش : می ترسم !

آیلین

خوندمتون. .ممنونم و سپاسگزار از دعوتتون ..اما متاسفانه من اصفهان نیستم و سعادت حضور ندارم. اگر چه خیلی دلم میخواست حضور داشته باشم ولی خوب..قسمت نشد..بازم ممنون. [گل]