غم ها را بگذار دم در

دلقک بشم غمتو بخندونم

چای بریزم خستگیتو هوا کنم

ناز لیلیتو بکشم ؟

بریم دوری بزنیم؟

هوایی بخوریم

یک فیلم جدید خریده ام

با بازی مرلی مونرو

می خوای اسب سواری کنی

بشم اسب خان؟

یادته زمستونا

کرسی و قصه

مادربزرگ بشم؟

نکنه هوای عاشقی زده به سرت؟

آلن دلون بشم

با کنکورد بیام دنبالت؟

اصلا بذار

همه حوصله هامو

یه جا می دم بهت

زانومو بدم بغل کنی؟

شانه بدم گریه کنی؟

تکیه کنی

غروبو تماشا کنی

حالا بگو سیب

/ 2 نظر / 19 بازدید
گل مریم !

سیییییییبببب

سحر

سیبببببببببببببب