هزار

بیشتر از دوازده هزار روز زندگی کردم. یعنی راستش بیشتر از دوازده هزار از به دنیا آمدنم گذشته و زنده بوده ام. چقدر سخته چنین حساب کتابی با خودت بکنی و بعد ببینی هیچ غلطی نکردی و هیچ غلطی هم نمی تونی بکنی.

مرا هزار امید هست و هر هزار تویی

 


سیمین بهبهانی

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
سحر

همیشه زندگی همین بوده... عبث...

مرضی

هممون همینطوریم هاااا