آن کس که ...

حرف از عشق بیهوده است. آنکه عاشق نیست و عشق نداند حرفی برای گفتن ندارند و آنکه عاشق ، سرتاپاعشق به معشوق است ونیازی به حرف ندارد.

/ 2 نظر / 16 بازدید
مارال

ای اشک ، گرم و آرام ببار بر گونه بیمار من ، ای غم ، تو هم لذت ببر از این همه آزار من