قبرهای خیس

تماما" مرگ را فهمیده ام، می گویی نه؟ از قبرهای شسته شده بپرس ، هر غروب سه شنبه و از کفش های خیس

/ 3 نظر / 27 بازدید
نرگس

چه عالی توی یه جمله همه چیو گفتی . . .

سحر

همه ی مرگ ها را مرده ام من... و اکنون در انتظار آن ...