رای من ؛ رای تو

آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد،اجازه نمی دادند که رای بدهید!
مارک تواین

/ 2 نظر / 10 بازدید
آرام

اوه فوق العاده بود جمله اش!

سحر

ای واژه ی خجسته ی آزادی با این همه خطا ...با این همه که شکست ماراست... ایا به عمر من تو تولد خواهی یافت؟