حرفی از عشق نه

یه بیکار نباید زن داشته باشه آن وقت زنش به عشق فکر می کنه و عشق پول می خواد و پول کار می خواد و آدم بیکار کارش کجا بود که بتونه پول دربیاره و خرجی زنش رو بده که زنش سیر بخوره و بعد بشینه به عشق فکر بکنه و از عشق حرف بزنه .

/ 1 نظر / 14 بازدید
حمید

ولی عشق خودش کاره!!!