حافظ

مکدر است دل

 

آتش به خرقه خواهم زد

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
سمیه

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

آرام

آخ حافظ عاشقتم [رویا] *میگم این کد امنیتی منو کشته بود از بس هردفه میگفت هفتصد و هفتاد و دو, هشتصد و هشتاد و نه, شونصد و شصت و سه (((: ایندفه شد یه چیز بی قافیه بگه دلم شاد بشه [نیشخند]