از رنجی که می بریم

من درد می کشم، تو سیگار. من از غصه می میرم تو از سرطان.  با تو موافقم ، یک نخ هم به من بده!

/ 2 نظر / 14 بازدید
سمیه

تازه این درد نقده و اون سرطان نسیه....یه نخم به من بده!

محمدمهدی

واقعا قشنگ است