و من سیب شده ام

و کرم درونم چیزی نیست مگر کلمات

 

از شعر : مگر کلمات - مجموعه "خواهران این تابستان" - بیژن نجدی

/ 2 نظر / 9 بازدید
آرام

e خاك به سرم واسه تو فرستادمش؟ [نیشخند] يعني نظر تو رو هم واسه رونا فرستادمش؟ (((: خب بيزحمت بفرستش واسم يادم رفته چي داشت توش ميخوام واسه رونا بفرستم (((: چقد مشغله دارم من (:

آرام

اي بابا از دست رفت پس اون تيكه آخرش [قهقهه]