کوچه های آشنای شهر

می روم آرام و در پیچ و خم کوچه های این شهر گم می شوم. می دانم که مرا پیدا نخواهی کرد. من زیر فشار خم ها پیچ می خورم. می دانم که تمام کوچه را گشت می زنی اما من حالا خود کوچه پیچ خورده ام.

/ 3 نظر / 18 بازدید

به نظرم من زیر فشار خم ه پیچ میخورم اگه " این "خم ها ...اضافه بشه بهتره ... وقتی با امید دنبال چیزی بگردی پیداش میکنی حتی آدرس همون کوچه پرپیچ وخم که نشانی یار باشد

سحر

بی نظیر نوشتی