زندگی

حساب کرده ام تمام ثانیه هایی را که نبوده ام

حاصل تفریق نبودن و بودن

عددی است به اندازه عمر ، کمی کمتر

/ 1 نظر / 4 بازدید
سحر

عمر که بی عشق رفت ...هیچ حسابش مگیر