فهمیدن یا نفهمیدن؟

بعضی وقتها نباید فهمید ، نباید دنبالش گشت. فقط باید صبر کرد

بی خیال

سوت بزن

|||             ....               

، اگر دیدی داری می فهمی چه خبر است از یک طرف دیگر برو. سوت بزن و برو. نگذار به حقیقت برسی

                                                       اگه رسیدی بعد اذیتت می کند. حقیقت همیشه اذیت می کند اما بعضی وقتها خیلی اذیت می کند. باید زرنگ باشی بفهمی حقیقت کی اذیت می کند و کی خیلی اذیت می کند. آن موقع نباید بفهمی .

می فهمی؟؟ نباید بفهمی؟

/ 4 نظر / 10 بازدید
ماه دیس

این بغضِ گران صبر نمی داند چیست ...

کلاغ خانوم

درود دوست خوبم ... پست خوبی بود اما از اون زخم داراستا .... منم به روزم عزیزم حتما پیشم بیا [چشمک][گل][گل][گل][گل]

سحر

ما شکیبا بوده ایم... به شکیبایی بشکه یی بر گذرگاهی نهاده... که نظاره می کند با سکوتی درد انگیز... خالی شدن سطل های زباله را در انباره ی خویش...

مرضی

نمیشه آخه... بدتر می میرم که بدونم یک حقیقتی هست... اما من دنبالش نرم