تمام شدی و تمام نشد

تمام نمی شود
تمام نمی شود نبودنت
تمام نمی شود کابوس نبودنت
تمام نمی شود این تمام ها
تا من تمام می شوم ذره ذره

/ 2 نظر / 13 بازدید
آسمان

یه روز چشاتو وا کنی ، میبینی من تموم شدم... [گل]

سحر

چه قدر مانده تا تمام شویم... تمام ناتمام من با تو تمام می شود...