قصه ما راست بود

من بغض می کنم

تو گریه

این آخر قصه بود

                     و خوش نبود

/ 2 نظر / 15 بازدید
سحر

چه تلخ ...