بعضی وقتها باید خاموش کنی. باید گوشی موبایلت را خاموش کنی. صفحه فیس بوکت را دی اکتیو کنی. به دوستانت سر نزنی. به هیچکدام از کتابفروشی ها نروی. اصلا هیچ جا نروی. با خودت خلوت کنی و ببینی کجایی؟ یعنی کجای جهان ایستاده ای؟ و زندگی ات چگونه دارد می رود. حالا می خواهم ببینم کجا ایستاده ام. یا بهتر بگویم می خواهم ببینم چه کارهایی دوست دارم و می توانم انجام بدهم. همان کارها را انجام بدهم. یکیش مثلا نوشتن همین چیزهاست که بیشتر شبیه یک نامه است که به خودم می نویسم.  که هی فلانی اینطوری نباش و یا این کار را یادت نرود. و برای نوشتن نامه و بعد فرستادنش . بعدترها گرفتن نامه و خواندنش و بعد انجام کارهایی که توی نامه نوشته شده زمان می خواهد. باید وقت بگذارم و برای اینکار فکر می کنم بعضی وقتها باید خاموش کرد. خیلی از چراغ های رابطه را باید خاموش کرد