چقدر حال آدم را خوب می کند صدایی ک فریاد می زند. روح آدم تازه می شود. گریه می کند - حق با تو بود گریه مرا مرد می کند -

اولین بار -خیلی وقت پیش بود ک حالا یادم نیست کی بود - ک صدایش را شنیدم گریه کردم و دیشب دوباره دوستی آن خاطره را برایم زنده کرد و از امروز تا نمی دانم کی دوباره فقط صدایش را گوش می کنم.

یاسمین لوی - Yasmin Levy - صدایی ک یک عمر مرا فریاد زد.

پ.ن:

حق با تو بود... شعری است از احمد نجفی

عکس از ali-taskiran