جهان رو به کوچک شدن می رود؛ منظورم از نظر فیزیکی نیست. اما فاصله ها کم شده است. رسیدن به مقصد جغرافیایی ؛ اطلاع از خبرهای آنسوی دنیا و حتی حریم خصوصی و..... داستان هم از این حیث مستثنی نیست. از رمان های چند جلدی رسیدیم به داستان کوتاه ؛ داستان کوتاه کوتاه یا بند انگشتی و فلش فیکشن و بعد داستان های چند کلمه ای - مینیمال-  و حالا داستان های بدون کلمه!!!! داستان هایی که قرار نیست متنی داشته باشند اما حداقل یک  موقعیت خاص یا یک شخصیت را می سازند ! چگونه ؟؟ نمونه اش داستان زیر :

نام داستان: خاطرات تنبل ترین آدم دنیا